Tunet rundt 1920
Tunet rundt 1920

Koppen er ein gamal gard, rudd før svartedauden. Det er gjort gravfunn frå 900-talet, med bl.a. ei ringspenne av irsk opphav.  Etter svartedauden låg garden aude til midt på 1500-talet. På garden har me truleg ein av dei eldste våningshusa på Osterøy. Huset er ei lemstove med to stover. Eldste stova kan vera frå slutten av 1500-talet og den nyaste vart bygd 1862-66.

Garden var tidlegare delt i to, med to våningshus i same tunet. I 1862 fekk begge bruka same eigar og vart slege saman til eitt i 1923. Framleis finns namn som «Florsbrekkå» og «Smibrekkå» frå denne tida.

I Bygdanytt 19.9.1988, vert det vist til fylkeskonservatoren, som hevdar at Koppen har det mest komplette bygningsmiljøet han har sett. Med elleve gamle bygningar som ligg naturleg plassert i tun og utmark.

Dei gamle bygningane representerer kulturhistorie og byggeskikk. Det set òg sitt preg på landskapet og tunet på garden til ei heilheit. Me ser på det som viktig å ta vare på bygningar og kulturlandskap. For å kunna fortelja om kulturhistoria både på garden og for gardar flest slik dei var.

Besøk oss gjerne på www.facebook.com/koppengard