Torvhuset
Torvhuset

Me har eit av svært få torvhus, bygt som stavbygg, som framleis finns.

Du kan lesa om torvtakting på Osterøy, i boka «Torvtaking på Osterøy» av Leif Vatle.

Taket er i svært dårleg forfatning, men me håpar å få vølt dette.

 

 

 

 

 

 

 

Torvhuset med utsyn over torvmyra, kor det vart tatt torv.
Torvhuset med utsyn over torvmyra, kor dei tok torv.