Vår viktigaste bidragsytar er Gunda Kallestad, som er fødd og oppvaksen på garden.

Andre historiske opplysningar er henta frå ulike kjelder:

www.miljostatus.no (SEFRAK)

Osteroy museum

Bygdanytt

Bøkene til Osterøy Sogelag

www.brudvik.org

… og elles samtalar med bygdafolk, som har kjente til garden og dei som budde her.

Det er mange gode historiar…….