Kven er me?

Familien har budd på garden i mange hundre år. Slekta kan fygjast attende til 1600-talet, men i fylgje munlege overleveringar, har familien budd her sidan før svartedauden. Me overtok garden 2013. Tida etter det, har me lagt ned mykje arbeid , tid og pengar, for å ta vare på bygningar, inventar og kulturlandskap. Dette arbeidet vil me fortsetja, til me levera garden over til neste generasjon.

Me som bur på garden er :

  • Janne, kåno. 
  • Magne, kadl.
  • Tanja, ungdomen på garden.
  • Hunden, Frøya
  • Kattane, Pusur, Hassel og Kill’n
  • Gamalnorsk spelsau, Ragnhild, Mærta, Bærta, Alva, Annie, Asta, Bærit, Bertil og Ingolf
  • Hanen, Keisar Wilhelm
  • Hønsene, 8x Tippehøne.

Magne & Janne

Janne, arbeida til dagleg i barnehage. 

Magne, arbeida til dagleg i vidaregåande skule.

 

Saman steller me dyra på garden, passa på at småting er på stell og veldikehaldet av bygningar og kulturlandskap.

Inn i mellom tek me livet heilt med ro og slappar av og gler oss over staden vår 🙂

Tanja, minstajento

Hjelper til når det trengs