Kven er me?

I denne stille og fredfulle sidedalen finn du garden Koppen. Her finst spor etter busetnad frå over 1000 år sidan.
Koppen består av 14 bygningar i utmark og innmark, frå 1600-talet til i dag.
Store delar av kulturlandskapet er intakt, slik det har vore gjennom generasjonar, med steingardar, bakkemurar, kisteveiter, slåttemark, kjelder, for å nemna noko.
Hjå oss kan du få oppleva den gode atmosfæren ved å besøkja Gamlahuset, vandra i tunet og kulturlandskapet.
Me fyrer gjerne opp i den gamle gardssmia, om du vil prøva deg på å smi ein liten ting, som du får med deg.

Kanskje er du ute etter heilt spesielle opplevingar? Då har me eigne opplegg, der du kan delta i arbeidet med å ta vare på kulturmiljøet.

Familien har budd på garden i mange hundre år. Slekta kan fygjast attende til 1600-talet, men i fylgje munlege overleveringar, har familien budd her sidan før svartedauden. Me overtok garden 2013. Tida etter det, har me lagt ned mykje arbeid , tid og pengar, for å ta vare på bygningar, inventar og kulturlandskap. Dette arbeidet vil me fortsetja, til me levera garden over til neste generasjon.

Me som bur på garden er :

  • Janne, kåno. 
  • Magne, kadl.
  • Tanja, ungdomen på garden.
  • Hunden, Frøya
  • Kattane, Pusur, Hassel og Kill’n
  • Gamalnorsk spelsau, Ragnhild, Mærta, Bærta, Alva, Annie og Asta
  • Hanen, Keisar Wilhelm
  • Hønsene, 8x Tippehøne.

Magne & Janne

Janne, arbeida til dagleg i barnehage. 

Magne, arbeida til dagleg i vidaregåande skule.

 

Saman steller me dyra på garden, passa på at småting er på stell og veldikehaldet av bygningar og kulturlandskap.

Inn i mellom tek me livet heilt med ro og slappar av og gler oss over staden vår 🙂

Tanja, sjukepleiarstudent

Hjelper til når det trengs