Opplevingar

Guiding i tunet, gamlahuset og smio ( 1 time)

Under guidinga i tunet vil me fortelja om gardshistoria, kulturlandskapet og bygningane som finns på garden og kva dei vart nytta til. Vidare går me inn i det gamle våningshuset (gamlahuset), kor me går gjennom romma og du får oppleva korleis forfedrane budde fram til 1960 – 1970 -talet. Guidinga vert avslutta med omvising i den gamle gardssmia. 

2 – 6 personar

Kr 250,-

Besøk i smio (ca 50 min)

Ei smia fanns på dei fleste gardar før i tida. Her laga dei og reparerte reiskapane, som dei nytta i drifta av garden. På Osterøy har fleire av dei store metallveksemdene byrja i ei slik gardssmie.

Når du besøkjer smia, fyrer me opp i esa og under rettleing av gardssmeden, får du laga ein liten ting. Det som du smir får du med deg heim.

1 – 3 personar

Prisen inkludera stål, koks og kaffi.

Me har ikkje sett opp faste tider for besøk i smio. Kontakt oss på e-post og skriv eit par alternativ om når du vil koma å smi.

Kr 1 500,-

Regenerative opplevingar

Kva er ei regenerativ oppleving?

Ingunn Sakshaug, Innovasjon Norge, definerar det slik: Regenerative opplevelser vil si å gi tilbake til stedet man besøker, eller forbedre de.

Hjå oss vil du kunna delta i arbeidet med å ta vare på kulturarven. Me tilpassa opplegget i forhold til personlige interesser og føresetnadar, kor lang tid du vil bruka og kva oppgåver som er tilgjengelege.

Oppgåver kan vera:

  • stell av kulturlandskap.
  • reparasjon av tørrmurar.
  • vedlikehold av bygningar
  • laga trekòl til smio

Be om pris. Skriv om interessene dine og kor lang tid du ynskje å bruka.

Kvifor besøkja oss?

Ved å besøkja oss, støtta du oss i vårt arbeid med å ta vare på denne unike kulturskatten.

Alle inntekter går til drift og vedlikehald av bygningar og kulturlandskap